Børn og unge

Børn og unge under 16 år kan på kommunens klinikker få gratis tandbehandling. Bor man i en kommune, som ikke har en kommunal klinik kan behandlingen foregå på en privat klinik, hvilket ligeledes er gratis for barnet.

Unge 16-17-årige hører under den såkaldte fritvalgsordning, og den unge kan få gratis tandbehandling hos en privatpraktiserende tandlæge.