Styrelsen for patientsikkerhed

I marts måned 2018 blev vi ved lodtrækning udtrukket til et tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen fandt ved gennemgang af klinikken, at alt var i den skønneste orden. De var glade og tilfredse.

I rapporten kan du se målepunkterne for tilsynet og Styrelsens kommentarer til hvert punkt.

Rapport fra Styrelsen for patientsikkerhed